LIDMAATSCHAP

ALGEMENE INFORMATIE LTC DE BRUG

 

 

Tennisseizoen:

Het tennisseizoen is gelijk aan een kalenderjaar: 1 januari t/m 31 december van een jaar.

 

Aanmelding:

Aanmelding geschiedt via de ledenadministratie die in handen is van Dorita Abrahams.

Inschrijfformulieren zijn bij haar verkrijgbaar of te downloaden via deze site:

Dit formulier dient ingevuld en ondertekend te worden, waarna het samen met een recente pasfoto bij haar ingeleverd kan worden. Indien personen jonger dan 18 jaar zijn, dienen de ouders bij te tekenen.

Adres ledenadministratie:

Kapelhof 24

5367AZ

Macharen

ledenadministratie@ltcdebrug.nl

 

Contributie:

De contributie voor de verschillende categorieën wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2017 bedraagt deze:

Senioren: op 1-1-2017 17 jaar of ouder € 133,--, plus € 23,00 voor bardiensten, die men retour krijgt bij 2x bardienst draaien.

Junioren: op 1-1-2017 11 jaar of ouder  105,-- inclusief tennislessen

Pupillen: op 1-1-2017 10 jaar of jonger 85,-- inclusief tennislessen

Sluimerleden: 12,--

Contributie in 1 keer te betalen in eerste helft van januari voor het hele jaar.

 

Inschrijfgeld:

Bij inschrijving als lid van LTC de Brug, wordt eenmalig € 7,-- inschrijfgeld per persoon gevraagd.

 

Bardiensten:

Alleen seniorenleden draaien bardiensten.
Nieuwe leden die per 1-1-2017 lid worden van Ltc de Brug kunnen de bardienst niet meer afkopen.
Senioren die per 1-1-2017 70 jaar en of ouder zijn worden vrijgesteld van bardienst draaien en het betalen van de 23€. De barcommissie heeft een lijst waarop je kunt intekenen voor een bardienst. Hierdoor bepaal je zelf op welke datum je aan de beurt bent. Indien je niet intekent, word je door de barcommissie ingedeeld. Voor iedere bardienst die je draait (minimaal 2x per kalenderjaar), krijg je € 11,50 terug op je rekening terug gestort. Voor iedere volgende bardienst binnen het kalenderjaar krijg je € 20,00 per bardienst vergoed.

 

Clubblad:

Het clubblad verschijnt 2x per jaar en wordt automatisch aan alle leden toegezonden. Redactieleden zijn te vinden bij de organisatie.

 

Sleutel park:

Buiten de openingstijden van het clubhuis moet u over een sleutel beschikken om via de poort toegang tot het park te krijgen. Tevens dient deze sleutel om de deur te openen die toegang tot de hal en kleedruimtes van het clubhuis geeft. In de hal hangt de bediening voor de baanverlichting.
De sleutel is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Waarborgsom € 15,00.

 

Dagparkkaart:

Het is mogelijk om iemand te introduceren bij de tennisclub. Hiervoor zijn parkkaarten te koop bij de bestuursleden of ledenadministratie. Kosten voor senioren zijn € 2,50 per introducé per uur en per lid maar 1 introducé. Voor junioren € 1,20.

Alleen tot 19.00 uur kan je met een introducé tennissen. Na het gespeelde uur dient men de parkkaart onmiddellijk terug te brengen. Een lid van onze vereniging is verantwoordelijk voor zijn / haar introducé. Deze dient onze regels in acht te nemen. Houd baanreserveringen (lessen, etc.) goed in de gaten.

 

Einde lidmaatschap:

Bij einde van het lidmaatschap, dien je jezelf schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie 1 maand voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen (dus vóór 1 december).

Bij afmelding ledenpas en sleutels inleveren, waarna de waarborgsom voor de sleutels wordt teruggegeven.