Menu Sluiten
 
 

Vanuit het bestuur, 14-03-2023;

Beste leden,

Nieuws in  dorpsblad ut Hoantje

Afgelopen week verscheen er een uitgebreid artikel in dorpsblad ut Hoantje over de gebiedsontwikkelingen in Macharen. Om nog even het geheugen op te frissen: er zijn plannen om op de voetbalvelden achter onze accommodatie zo’n 50-60 nieuwe woningen te bouwen, om een nieuw gemeenschapshuis de Bongerd te laten verrijzen en om speel- en ontmoetingsplekken in het dorp te maken. Onze club ligt midden in al die geplande ontwikkelingen. Daarom zijn onze penningmeester Marcel van Sonsbeek en ik nauw betrokken bij al die plannenmakerij. Dat doen we in “de Kopgroep”, een overleggroep waar vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbende uit Macharen zitten.

Wat betekent dat allemaal voor ons?

Dit hele proces loopt al wel een paar jaar, maar zoals je misschien wel weet is er vorig jaar een plan gemaakt waarbij wij als club een stukje zouden gaan opschuiven. Op de plaats van de oude voetbalkantine op de Hulleheuf zou ons nieuwe clubgebouw komen, met daarbij 3 nieuwe tennisbanen en ruimte voor 2 padelbanen. In onze eigen kantine heeft iedereen die plannen op een groot bord kunnen zien. Ook de 50-60 woningen, een nieuw gemeenschapshuis en een nieuwe toegangsweg zaten in het plan.

Iedereen blij tot dat afgelopen februari bleek dat het plan door allerlei technische zaken, niet uitvoerbaar bleek.

Nieuwe scenario’s

Op 16 februari jl. kregen we het afblazen van het oude plan van de gemeente te horen. Ondertussen waren er wel 2 nieuwe scenario’s bedacht. In beide scenario’s kunnen de plannen voor 50-60 nieuwe woningen gerealiseerd worden en kan de Bongerd vernieuwd worden en komt er nieuwe ontsluitingsweg. Maar er zitten ook grote verschillen in beide scenario’s. Zeker ook voor onze vereniging.

Het eerste scenario geeft de minste verandering voor ons. Het clubgebouw blijft waar het is en ook de tennisbaan die er voor ligt blijft bestaan. De twee tennisbanen die nu ten westen van de kantine liggen worden verplaats naar de oostkant, dus van links naar rechts t.o.v. het clubhuis. Er komen extra geluidsisolerende wanden vanwege de nieuwe woonwijk.

Het tweede scenario is voor onze vereniging veel ingrijpender. De huidige accommodatie verdwijnt helemaal, wij krijgen 3 nieuwe tennisbanen en ons clubhuis wordt een onderdeel van het nieuwe gemeenschapshuis.

In beide scenario’s is er geen plaats voor outdoor padel vanwege strengere geluidsnormen.

(Voorlopige) Scenariokeuze

De gemeente en overige leden van de Kopgroep hebben aangegeven dat zij een voorkeur hebben voor het scenario dat voor ons het meest ingrijpend is namelijk het scenario 2 waarin ons clubgebouw onderdeel wordt van de nieuwe Bongerd. Net als de Bongerd hebben we opgemerkt dat er nogal wat haken-en ogen zitten aan een vorm van samenwonen.

Zo zijn we als tennisclub nu baas in eigen huis ( we zijn eigenaar, we bepalen zelf de  exploitatie en het beheer van ons gebouw e.d.) en dat willen we ook zo houden. We hebben onze eigen kantine en terras met direct zicht op de banen en dat is niet alleen voor de inkomsten maar ook voor de sfeer belangrijk. Ook hebben we aangegeven dat voor de toekomst van onze club, de mogelijkheid tot padel erg belangrijk is. Verder zal een verhuizing voor ons niet tot extra kosten mogen leiden. Ook de Bongerd heeft zo zijn wensen. Maar wellicht zijn er ook voordelen te halen door samen onder één dak te komen. Een energieneutraal gebouw bijvoorbeeld is niet allen goed voor het milieu maar ook voor onze portemonnee.

In de Kopgroep hebben we daarom gezegd dat we eerst veel meer duidelijkheid willen hebben over de consequenties van de verschillende scenario’s voordat we een definitief besluit kunnen nemen. We willen niet over één nacht ijs gaan want de keuzes die nu gemaakt worden zijn bepalend voor de komende pakweg 30 jaar. Om in tennistermen te blijven: we hebben nog geen enkel scenario af geserveerd maar willen eerst veel meer duidelijkheid over de spelregels die gaan gelden.

Het vervolg om tot een keuze te komen.

Omdat het scenario 2 van samen onder een dak de voorkeur van gemeente en Kopgroep heeft wordt dit scenario eerst onderzocht. Afgelopen vrijdag hebben we daartoe al een eerste stap gezet. Samen met een adviseur hebben we onze voorwaarden en wensen bij de gemeente kenbaar gemaakt. De gemeente gaat er mee aan de slag en hoopt binnen een maand met een reactie te komen. We gaan er van uit dat we er op een positieve manier uit komen. En mocht dat met scenario 2 niet lukken dan is het andere scenario (behoud huidige clubgebouw) nog altijd een oplossing die we achter de hand hebben en voor ons zeker niet uit beeld is. 

Het definitieve standpunt van onze vereniging.

Het werk wat we nu doen is er op gericht om zoveel mogelijk ins en outs voor de vervolgstappen in beeld te krijgen. In onze statuten is geregeld dat over dit soort belangrijke zaken wij met z’n allen in een Algemene ledenvergadering een definitief besluit moeten nemen. Zodra er echt duidelijk ontstaat welke richting we uit willen en wat daarvan de voornaamste consequenties zijn, dan zullen we een informatieavond organiseren en de Algemene ledenvergadering  vragen een besluit te nemen. Met de snelheid die er nu in het proces zit denken we zeker dit voorjaar met jullie om tafel te kunnen.

Vragen?

Veel is nog onduidelijk, ook voor ons. Positief voor Macharen is dat er nu eindelijk zicht komt op de uitvoering van een aantal wensen. We gaan er van uit dat ook ons eigen verlanglijstje gerealiseerd kan worden. Veel moet nog worden uitgewerkt. Mocht je nu al vragen of opmerkingen hebben, laat ze ons weten. Graag per e-mail: kovanlith@home.nl

================================================


Onderstaand bericht omtrent onze vereniging verscheen op 30 november 2021 in de media.

Verhuizing tennisclub

De bedoeling is om De Bongerd te herbouwen op een speelveldje dat naast het huidige pand ligt. De route naar de voormalige voetbalvelden wordt vervolgens nog geblokkeerd door de tennisvereniging. Die zou zijn accommodatie moeten verhuizen naar de oude voetbalkantine van VV Macharen. De verhuizing gaat verder gepaard met de aanleg van twee padelbanen en verplaatsing van het hoofdtennisveld. 

Klik op onderstaande link voor het volledige bericht;

https://www.bd.nl/oss-e-o/dorpshuis-macharen-moet-wijken-voor-uitbreiding-op-voetbalvelden-50-tot-60-nieuwe-woningen~a1e45887/